โรคเบาหวานป้องกันได้ด้วยน้ำมันมะพร้าว .

โรคเบาหวานป้องกันได้ด้วยน้ำมันมะพร้า

Share : facebook share twitter share messenger share

บทความ น้ำมันมะพร้าว

โรคเบาหวานป้องกันได้ด้วยน้ำมันมะพร้าว  1. น้ำมันมะพร้าวเป็นอาหารให้แก่เซลล์ ช่วยให้เซลล์ทำงานดีขึ้นและนำน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดในระดับคงที่
  2. ช่วยกระตุ้นกระบวนการเมตาบอลิซึม
  3. น้ำมันมะพร้าวเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างและตอบสนองต่ออินซูลิน
  4. ช่วยให้ตับอ่อนกลับมาสร้างอินซูลินได้อีกครั้ง
  5. เพิ่มการสนองตอบต่ออินซูลิน ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
  6. น้ำมันมะพร้าวช่วยช่วยลดการนำน้ำตาลเข้าไปในกระแสเลือดได้
  7. น้ำมันมะพร้าวช่วยใช้น้ำตาลในเลือดอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยสร้างความทนทานต่อการมีน้ำตาลสูง
  8. น้ำมันมะพร้าวช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด หรือค่าจีไอ (GI : Glycemic Index)

บทความที่น่าสนใจ

8 น้ำมันสายเฮลตี้ ทานยังไงก็ไม่อ้วน

เคล็ดลับความสวยแบบธรรมชาติด้วยน้ำมันมะพร้าว