ประโยชน์ของ กรดไขมัน ใน น้ำมันมะพร้าว ( Coconut Oil ) .

ประโยชน์ของ กรดไขมัน ใน น้ำมันมะพร้าว ( Coconut Oil  )

Share : facebook share twitter share messenger share

บทความ น้ำมันมะพร้าว

ประโยชน์ของ กรดไขมัน ใน น้ำมันมะพร้าว ( Coconut Oil )น้ำมัน ที่ใช้ในการประกอบอาหารได้ ย่อมมีสารอาหารสำคัญอย่าง กรดไขมัน เป็นองค์ประกอบอย่างแน่นอน ซึ่งภายใน น้ำมันมะพร้าว ( Coconut Oil  ) จะมี กรดไขมันชนิดใด และเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้าง มาติดตามกันครับ

 

ไขมัน ( Fat ) หนึ่งในสารอาหารที่มี ความจำเป็นต่อร่างกายของมนุษย์ ที่สามารถรับได้จากการบริโภค "น้ำมัน" ที่ถือเป็นแหล่งไขมันที่หลายคน เลือกใช้ในการ ประกอบอาหารชนิดต่าง ๆ อย่างอาหารประเภท ผัด และทอด เมื่อร่างกายได้รับ ไขมัน จากอาหาร ระบบเผาผลาญจะทำการ ย่อยให้ไขมันมีขนาดเล็กที่สุด จนกลายเป็น "กรดไขมัน" ( Fatty Acid ) เพื่อทำให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย

 

ในการใช้ น้ำมันปรุงอาหาร หรือประกอบอาหาร ถึงจะเป็น น้ำมัน เหมือนกัน แต่น้ำมันแต่ละชนิด ย่อมมีชนิดของ กรดไขมัน ( Fatty Acid ) ที่แตกต่างกันไป โดยสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้

 

1. กรดไขมันชนิดอิ่มตัว ( Saturated Fatty Acid ) เป็นกรดไขมัน ที่พันธะระหว่างคาร์บอนอะตอมในโมเลกุลเป็นพันธะเดี่ยว และไม่สามารถรับไฮโดรเจนได้อีก มักพบได้ใน น้ำมันจากสัตว์ เช่น น้ำมันหมู และน้ำมันจากพืช บางชนิด เช่น น้ำมันมะพร้าว และน้ำมันปาล์ม

 

2. กรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว ( Unsaturated Fatty Acid ) เป็นกรดไขมันที่มีพันธะคู่ ระหว่างคาร์บอนอะตอมในโมเลกุล 1 พันธะ หรือมากกว่า มีจุดหลอมเหลว ( melting point ) ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกรดไขมันชนิดอิ่มตัวที่มีจำนวนคาร์บอนเท่ากัน มักพบได้ใน น้ำมันที่มาจากพืช เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน น้ำมันข้าวโพด เป็นต้น

 

กรดไขมันอิ่มตัว และกรดไขมันไม่อิ่มตัว สามารถแบ่งได้ย่อยอีก ตามจำนวนของคาร์บอนเป็นหลัก ดังนี้

 

1. กรดไขมันสายสั้น ( Short Chain Fatty Acid ) : มีจำนวนของอะตอมคาร์บอน 4 - 6 โมเลกุล มีโมเลกุลขนาดเล็ก ระเหยได้ง่าย พบมากในไขมันเนย

 

2. กรดไขมันสายกลาง ( Medium Chain Fatty Acid ) : มีจำนวนของอะตอมคาร์บอน 8 - 14 โมเลกุล พบได้มากใน น้ำมันมะพร้าว และน้ำนมแม่ ในช่วงคลอดใหม่ ๆ

 

3. กรดไขมันสายยาว ( Long Chain Fatty Acid ) : มีจำนวนของอะตอมคาร์บอน มากกว่า 14 โมเลกุล มีจุดหลอมเหลวสูง ทนความร้อนได้ดี กรดไขมันชนิดนี้ พบได้มากในน้ำมันหลายชนิด เช่น น้ำมันถั่วเหลือง , น้ำมันข้าวโพด , น้ำมันมะกอก , น้ำมันปาล์ม เป็นต้น

 

กรดไขมัน ที่พบอยู่ใน น้ำมันมะพร้าว

 

น้ำมันมะพร้าว ( Coconut Oil ) อีกหนึ่งน้ำมัน ที่สามารถใช้ในการปรุงอาหาร หรือประกอบอาหารได้  โดยภายในน้ำมันมี ไขมันอิ่มตัว ( Saturated Fat ) มากถึง 90 - 93% โดยกรดไขมันที่พบใน น้ำมันมะพร้าว ส่วนใหญ่จะเป็น กรดไขมันอิ่มตัวสายกลาง ( Medium Chain Fatty Acid ) ที่มี จำนวนของอะตอมคาร์บอน 8 - 14 โมเลกุล โดยมี กรดไขมันอิ่มตัวสายกลาง มากถึง 63% จากกรดไขมันทั้งหมด กรดไขมันอิ่มตัวสายกลาง ที่พบได้ในน้ำมันมะพร้าว ได้แก่

 

  • กรดคาปริก ( Capric acid ) : กรดไขมันอิ่มตัวที่มี สายคาร์บอน 8 อะตอม ( C8:0 )
  • กรดคาปริลิก ( Caprylic acid ) : กรดไขมันอิ่มตัวที่มี สายคาร์บอน 10 อะตอม ( C10:0 )
  • กรดลอริก ( Lauric Acid ) : กรดไขมันอิ่มตัวที่มี สายคาร์บอน 12 อะตอม ( C12:0 )
  • กรดไมริสติก ( Myristic acid ) : กรดไขมันอิ่มตัวที่มี สายคาร์บอน 14 อะตอม ( C14:0 )

 

โดยเฉพาะ กรดลอริก ( Lauric Acid ) สามารถพบได้ใน น้ำมันมะพร้าว ( Coconut Oil ) มากถึง 48-53% จากไขมันอิ่มตัวทั้งหมด มีคุณสมบัติเด่น คือ สามารถต้านทานได้ ทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อยืสต์ เชื้อโปรโตรซัว และเชื้อไวรัส และสามารถทำลาย เชื้อโรคชนิดที่มี เกราะหุ้มเซลล์เป็นไขมัน เช่น เชื้อไข้หวัดใหญ่ โรคเริม คางทูม โรคซาร์ และโรคเอดส์ ( ช่วยลดปริมาณเชื้อ HIV ได้ ) รวมถึง ยังช่วย ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการอักเสบ ทำลายเชื้อโรค ฯลฯ

 

ข้อดีของ การบริโภค น้ำมันมะพร้าว ( Coconut Oil ) ที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสายกลาง ( Medium Chain Fatty Acid ) เมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะย่อยได้ง่ายกว่า น้ำมันชนิดอื่น ๆ ที่มีกรดไขมันสายยาว เป็นองค์ประกอบ กรดไขมันอิ่มตัวสายกลาง ที่ถูกย่อยได้ง่ายและเร็ว จะถูกเปลี่ยนให้เป็นพลังงาน และใช้ประโยชน์ต่อร่างกายได้อย่างรวดเร็ว จึงไม่มีไขมันสะสมในร่างกาย และช่วยลดมวลไขมันในร่างกายได้มากกว่า

 

สุขภาพที่ดี เริ่มได้ที่ตัวคุณ ด้วยความปรารถนาดีจาก  น้ำมันมะพร้าว ออร์แกนิค สกัดเย็น ตราแมนเนเจอร์ ( Organic Coconut Oil Extra Virgin By ManNature )

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

แก้ปัญหา ส้นเท้าแตก ด้วย น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

ปรุงอาหาร ด้วย น้ำมันมะพร้าว ห่างไกลจาก โรคหัวใจขาดเลือด


บทความที่น่าสนใจ

ปรุงอาหาร ด้วย น้ำมันมะพร้าว ห่างไกลจาก โรคหัวใจขาดเลือด

แก้ปัญหา ส้นเท้าแตก ด้วย น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

นวดตัว ให้ผ่อนคลายด้วย น้ำมันมะพร้าว สกัดเย็น

น้ำมันมะพร้าว สำหรับปรุงอาหารดีและเหมาะขนาดไหนในการทำอาหาร